Medlemskap

Medlemskap er frivillig og åpent for alle som oppfyller vilkårene, som er å bekjenne seg til menighetens trosgrunnlag og å støtte formålet.

Medlemskap innvilges i BCC Norges lokalmenigheter, og man er velkommen til å ta kontakt med oss i BCC Sørlandet dersom man ønsker å komme og høre forkynnelsen for å vurdere om medlemskap er aktuelt for seg.