Organisering

BCC Sørlandet er en selvstendig forening både juridisk og økonomisk, med eget styre og årsmøte som er øverste myndighet i praktiske og økonomiske spørsmål. Forstander er ansvarlig for forvaltningen av menighetens lære, arrangementer og kristelig innhold, og er forpliktet til å følge det samme trosgrunnlaget som er beskrevet i BCC-forbundet.

En frivillig virksomhet

Foreningen har ingen ansatte. All virksomhet, enten det er forkynnelse, omsorgsarbeid, arrangementsplanlegging, administrasjon eller aktiviteter for barn og ungdom, utføres dette på ulønnet basis.

Styret i BCC Sørlandet

Reidar Johansen (styreleder)
Renate Myhre
Rune Larsen
Bjørn Wilhelm Baardsen
Rune Andre Hansen

Forstander

Magne Larsen