Om oss

BCC Sørlandet er en del av det internasjonale kristne trossamfunnet Brunstad Christian Church. Vi startet som 2 menigheter i Grimstad og Kristiansand, men ble i 2007 slått sammen til en felles menighet på Sørlandet.

Per 2024 består BCC Sørlandet av rundt 400 medlemmer, som i hovedsak er bosatt i områdene rundt Kristiansand, Lillesand og Grimstad. Cirka 45% av alle medlemmene er under 20 år.

BCC Sørlandets samlingsted er Kalvild Gård i Lillesand. Her foregår det meste av aktivitetene i menigheten, alt fra møter til barne- og ungdomsaktiviteter, samlinger, sport og seniortreff. Barne- og ungdomsarbeidet har stort fokus, og er derfor en stor del av menighetslivet for medlemmer i alle aldre.

Vi samles til fellesmøter med forkynnelse og fellesskap rundt vår tro de fleste søndager, utenom i fellesferier. Vi tilbyr også søndagsskole for barn tilknyttet disse møtene.

Flere ganger i året deltar BCC Sørlandets medlemmer på internasjonale kristne stevner i BCC, som i hovedsak holdes på Oslofjord Convention Center i Vestfold. Her samles vi med trosfeller fra mange ulike land og menigheter.